Group Size
30
Duration
3 hours
Certificate?
No
Skill Level
Medium
Course Brochure
Download here

Course Description

ACT utgår ifrån att tankar och känslor inte i sig är farliga eller negativa, utan att det är vårt
förhållningssätt till tankar och känslor som kan skapa problem i livet. Målet med ACT är inte,
som i mer traditionell KBT, att minska antalet negativa tankar eller att tänka mer
balanserade eller positiva tankar, utan att istället öva upp förmågan att se att tankar är
tankar. Genom olika övningar och tekniker kan vi skapa det man inom ACT kallar psykologisk
flexibilitet. Psykologisk flexibilitet är förmågan att kunna ha olika typer av tankar och känslor
i stunden och att agera i linje med sina livsvärden. Livsvärden är en central del i ACT och
handlar om det som du innerst inne vill leva efter, din livsfilosofi. Resultat i vetenskapligt
publicerade studier visar att kursen bland annat minskar stress, depressivitet, ångest och
främjar psykisk hälsa.
Kursen består av fyra träffar över åtta veckor och gruppstorlek kan variera mellan åtta till 20
stycken.
Genom att våga att möta alla våra känslor kan vi bli starkare och mer hållbara på livets
berg- och dalbana.

Sagt om Karin:
”Vi valde att boka in Karin Hägglund som föreläsare hos oss på Baker McKenzie pga
hennes goda rykte. Ett rykte som hon verkligen levde upp till. Karin levererade en
inspirerande, genomtänkt och verktygsgivande föreläsning. Jag i min roll som HR kan
varmt rekomendera Karin att föreläsa om hur man ska kunna vara hållbar genom livet trots
tuff konkurrens och de många krav som ställs på prestation idag.”
Elin Forsberg, HR-koordinator Baker & McKenzie

Fler referenser finns på karinhagglund.com

Teachers / Speakers

Karin Hägglund
Lecturer and Author

Book now

Thank you! Your booking has been received! We will contact you in 24 hours!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Did you see these?

You might be interested in these courses as well: