Group Size
Duration
5 weeks
Certificate?
No
Skill Level
Medium
Course Brochure
Download here

Course Description

– Presentation och kort föreläsning om gränssnitt, UX och användarvänlighet. Skillnaden mellan hur vi interagerar med våra mobiler, paddor, datorer och TV-skärmar (där fjärrkontrollen ändrar förutsättning- arna). Utdelning av Uppgift.
– Uppgift: Skapa två portaler för Stadsteatern, där varumärke, innehåll och funktioner (beställa biljetter, recensioner och vad mer?), gjorts tillgängliga för användaren. En för webben och en för TV.

– Delgenomgång 1 (varje kursdeltagare presenterar tankar och skisser för hela gruppen). Diskussion och reflektion. Fokus på webben. Uppmaning att skapa två undernivåer (beställa biljett samt synopsis på en pjäs). – Delgenomgång 2 (varje kursdeltagare presenterar tankar och skisser för hela gruppen). Diskussion och reflektion. Fokus på TV. Uppmaning att skapa två undernivåer (beställa biljett samt synopsis på en pjäs).
– Slutgenomgång och slutpresentation (varje kursdeltagare presenterar båda gränssnitten, interaktioner och bakomliggande resonemang för hela gruppen). Avslutande diskussion och utvärdering av projektet.

Förkunskaper för kursdeltagare: Erfarenhet eller någon form av utbildning i webbdesign, interaktionsdesign och/eller grafisk design.

Teachers / Speakers

No teachers scheduled yet.

Book now

Thank you! Your booking has been received! We will contact you in 24 hours!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Did you see these?

You might be interested in these courses as well: