Quarantine
sessions

Collaborating in the Swedish tech, event, entertainment and industry amindst the Corona crisis.

Sign the petitionVolonteer / sponsorRead More

#LiveTogether

Sverige står inför stora förändringar. Coronavirusets spridning över världen sätter just nu djupa spår som kommer ta lång tid att reparera. Redan i dag skördar viruset liv och de ekonomiska konsekvenserna kommer att göra människor arbetslösa och konkurssätta stora delar av hela industrier. Myndigheters och företags strategier och affärsmodeller i alla branscher kommer att prövas.
Men i tider av kris är det också enklare att samlas för att arbeta mot gemensamma mål.
 
Därför tas nu samverkansinitiativet som samlar personer och aktörer från alla delar av samhället - för att tillsammans möta de industrihot vi nu ställs inför. Genom att koppla samman en rad seniora industriaktörer, systemstrateger, media och den politiska världen kan man bidra till att både hjälpa där det behövs, och även till reell systemförändring som hjälper oss som samhälle att stå bättre rustade i framtiden. 

Som första steg livesänds paneldiskussion under hashtaggen #LiveTogether.
Den första sändningen äger rum under eftermiddagen nu på lördag, den 21 mars.

Då kommer aktörer från näringslivet och politiken dela med sig hur deras verksamheter påverkas samt stöta och blöta idéer om hur vi hjälps åt att möta krisen.

Ur initiativet skall ny strateiger och samverkansprojekt födas.
Sign the petitionHIde

Petition Participants

The #LiveTogether petition list is updated in realtime every 1 hour.

Henrik
Jönsson
March 24, 2020
Anders
Hedman
March 24, 2020
Anne-Marie
Strandberg
Retorikakademien
March 19, 2020
Daniel
Sonesson
March 18, 2020
Totte
Löfström
Vi Trijo.se
March 18, 2020
Jan
Söderqvist
March 18, 2020
Mikael
Lennart
Via Venue
March 18, 2020
Francisco Antonio
Padilla
From Gaddr. Together
March 18, 2020
Anton
Håkansson
From Gaddr & Daycape
March 18, 2020

Sign Your Name

Listings show your support for the initiative and the Swedish industry change


By filling out this form you consent to your full name being listed on this petition site.
Your email is never public and is used only for confirmation.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Join the initiative

Join and partake in the initiative and the Swedish industry change


By filling out this form you consent to your full name being listed on this petition site and to be contacted by the intiative group. Your email & phone numberis never public and is used only for volonteer contact and initiative information.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

#LiveTogether