Brandskyddet

Summary
En av Sveriges största annonser.
Description
Denna annons var för Brandskyddsföreningen och var en av Sveriges största annonser. Den täckte en hel T-banevagn i Stockholm, med hälften av huset som ett intakt kök, och den andra hälften det samma köket efter det har brunnit ner i tre minuter. Målet var att visa just innan julen hur snabbt ett hem kan brinna ner om man inte är försiktig, och vad man behöver tänka på. Bilderna visar delar av grafiken och från insidan av vagnen när kunderna reser. 

Related services

Check out the services used to make this project happen!

Why Us?

Gaddr Studio offer everything and more within all digital production  including video, graphics design, branding and web design. We produce engaging videos and livestreams with over 100k views.

How can we help you?

Gaddr Studio can make any project dream come true, from scratch or in the middle of an existing project. Yes, there may be other similar companies. But there is no company that offers:

  • 30 years of experience
  • Worked with major companies worldwide
  • Gaddr client discounts
  • Contact us for customised deals and packages for your projects
  • We can make any project and you can combine any services

Why wait?

Yes, why wait? The world is constantly getting more competitive, and our producers can give you that competitive advantage and edge to your projects.

Get started